Vårat fokus på våra kunder och samarbetspartners är främst kvalitet och inte kvantitet. Vi värnar om långsiktiga relationer baserat på förtroende.

Detta gör att vi har många nöjda kunder. Vårat mål är att våra kunder alltid skall känna sig trygga och nöjda när de väljer AutSydes produkter och tjänster. Detta mål tycker vi att vi har lyckats bra med.

Att se vad vi gjort hos andra kunder säger troligtvis mer om vårt arbetssätt än vad våra produktpresentationer gör. Till höger ger vi därför exempel på genomförda kundprojekt.

 • Projektledning, framtagande av utbildningsmaterial, utbildning, konfigurering, kravställning, testledning, systemansvar av dokumentationssystem för kärnkraftsprojekt med ytterst komplicerad dokumentationshantering för Siemens
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans för solturbiner på 2x148MW till Phoenix USA, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 2 st Siemens Gasturbiner SGT700 (Mech-Drive) på 2x32MW till Peru, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC)
 • Programmering och driftsättning av Biogasanläggning för produktion av biogas som bränsle till Stockholms stadsbussar. (PCS7 7.1 med APL och WinCC)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 2x165MW till Indien, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens SPPA-T3000, Modbus)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 2x119MW till Argentina, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 1 Siemens Gasturbin SGT700 på 2x32MW till Peru, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans för solanläggning på 55MW till Spanien, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 130MW till Ryssland, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens SPPA-T3000)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 177MW till Colombia, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens SPPA-T3000, Modbus, )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 100MW till Kanada, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 100MW till Mexico, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för komplett Siemens ångturbinleverans på 120MW till Sydkorea, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 2 st kompletta ångturbinleveranser på 130MW vardera till Indien, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (Siemens PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Programmering och driftsättning av automatisk stansmaskin. (Siemens S300, WinCCFlexible)
 • Programmering av styrning till förpackningsmaskin för IKEA.(Siemens styrsystem och Lenze drivutrustning)
 • Utveckling av nya PCS7 kommunikationsblock för Reläskydd (Siprotec).
 • Utveckling av nya funktionsblock för Siemens SIT standard PCS7 bibliotek.
 • Utvecklings- och leveransprojekt av nytt styrsystemskoncept baserat på Siemens T3000 system som är en efterföljare till Teleperm. Projektet omfattar konstruktion, konfigurering, programmering av styrsystem för komplett ångturbinleverans till Colombia med turbinregulator, skydd och hjälpsystem som första leveransen med det nya styrsystemet. (Siemens T3000 )
 • Arbete med att utveckla styrsystemsstandarden för gasturbiner hos Siemens Industrial Turbines. Arbete med OPC/Modbus kommunikation mot överordnat styrsystem. Teknisk support och sitesupport mot många turbin och anläggningsleveransprojekt. (Främst PCS7.) Ansvar för utveckling av Siemens WinCC HMI standard.
 • Diverse styrsystemsupport vid ombyggnad och igångkörning av styrsystem på Händelö kraftvärmeverk. (ABB AC400, FIX)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering av styrsystem för komplett ångturbinleverans baserad på solvärme som energikälla till Spanien med turbinregulator, skydd och hjälpsystem.(PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Styrsystemsmodernisering i Hässelby kraftvärmeverk bestående av hårdvaru utbyte av tidigare olika utrustningar mot Siemens PCS7 system inklusive programmering av ersättningslogik och framtagande av typkretsar m.m., implementering och migrering i övriga verkets tidigare PCS7 miljö. (Siemens PCS7)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering av styrsystem för komplett ångturbinleverans 160 MW till turkiet med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Utveckling av ny styrsystemsplattform med Siemens PCS7 för GT10C. Objektsbyggnad i WinCC
 • Konstruktion, konfigurering, programmering av styrsystem för komplett ångturbinleverans 110 MW till Texas, USA med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (PCS7, WinCC, Modbus, )
 • Kundutbildning hos Kraftvärmeverk i Riga på historiksystemet PI.
 • Konstruktion, programmering och driftsättning av nytt övervarvsskydd till kärnkraftverket Oskarshamn 1. (ABB AC400, OS500)
 • Konstruktion och programmering i styrprojekt med totalt 6 st Siemens SGT800 gasturbiner till Ryssland (PCS7, WinCC)
 • Driftsättning och samt en hel del "sitekonstruktion" av gasturbinanläggning 80MW bestående av två General Electric Gasturbiner och Benson- avgaspannor (Once Through Steam Generator) från IST, Kanada som förser en Siemens ångturbin med ånga. Ansvarig för Siemens PCS7 styrsystem. (Siemens PCS7 med 3 stycken S7- 400 H F controllers)
 • Delporjektledning, konstruktion, programmering och driftsättning av styrsystem och historikdatabas system samt del av process för kombikraftverk bestående av 2st Siemens SGT800 gasturbiner, 2 avgaspannor och 1 ångturbin samt fjärrvärmesystem. (ABB ProcessPortal, AC400, CMS/AutArch)
 • Driftsättning av styrsystem och historikdatabas system samt del av process för kombikraftverk bestående av 2st Siemens SGT800 gasturbiner, 2 avgaspannor och 1 ångturbin samt fjärrvärmesystem till Lettland. (ABB ProcessPortal, AC400, CMS/AutArch)
 • Konstruktion, programmering och driftsättning av överordnat styrsystem och historikdatabas system samt del av process för "balance of plant". Anläggningen är primärt avsedd för fjärrvärmeförsörjning till del av Riga stad och består kort av 2 stycken gasturbiner från siemens, HRSG:s från Alstom, tjeckien samt ångturbin från Siemens. Anläggningen är också bestyckad med 2 stycken varmvattenpannor för stödvärme av fjärrvärmesystemet. Styrsystemsansvarig på site. (ABB AS500OS, AC400, CMS/PI)
 • Support och hjälp vid flertal styrsystemsprojekt framförallt gällande olika kommunikationslösningar. T.ex. OPC, Modbus, Profibus m.m. Även gällande konstruktionshjälpmedel m.m. (ABB, Siemens PCS7, m.m)
 • Support och hjälp vid flertalet leveranser av konditionsövervakningsystem både inom stora kombikraftverk och gasturbinanläggningar för kunds räkning. (PI, AutArch, ABB, Siemens PCS7)
 • Leverans och utveckling av konditionsövervakningssystem till stort kombikraftverk för kunds räkning. Kommunikation från ABB AC400 till SPIDER för fjärrstyrning och övervakning av ca 17000 signaler. Historiklagring av ca 13000 råsignaler med tillkommande signaler för drifttidsmätning m.m. samt beräkningssignaler. (Totalt över 40000 signaler) Integration mot prestandaberäkningsprogram för gasturbinerna samt för värmebalans/prestandaberäkningsprogram för hela anläggningen. (ABB ProcessPortal, AC400, SPIDER, PI, Siemens WinTS, Siemens WinCC, AutArch)
 • Konstruktion och programmering av 2st GTX100 gasturbiner till Tyskland. 2 av 3 -kopplat säkerhetssystem, redundans och HIMA säkerhets PLC
 • Delprojektledning och programmering av styrsystem för kombikraftverk bestående av 2st Siemens SGT800 gasturbiner, 2 avgaspannor och 1 ångturbin samt fjärrvärmesystem. (ABB ProcessPortal, AC400)
 • Utveckling av koncept för konditionsövervakning av turbiner och kraftverk. Utveckling av leveransprocess med automatgenerering, hemmasystem för replikering av sitedata med konfigurationsverktyg, fjärrövervakning, support. Utveckling av egna klientapplikationer för analys av processdata, integration och utveckling av kommunicerande prestandaberäkningsprogram.
 • Leverans och drifttagning av flertal system hemma och ute på site. Support till sitepersonal och hemma amvändare.(PI, PI VBA, VB6, VB.Net, MS Excel, MSAccess, C++, Citrix, OPC, ABB MB300, GCOM, Modbus, ABB ProcessPortal)
 • Utveckling av applikation som skickar filtrerade larm och händelser från ABB AdvantStation 500 OS som SMS meddelande på GSM nät i USA.
 • Utvärdering och upphandling av nytt historikdatabassystem som grund för framtida konditionsövervakningssystem. (Fix, PI, IP21, m.m.)
 • Delprojektledning av El & Styr för konstruktion av komplett El och kontrollsystem för 4 st Siemens SGT500 gasturbiner till Egypten. (ABB AC400, AC100, 800xA)
 • Programmering av funktionalitet för ny förpackningsmaskin till kartongmaskin i AC400. (ABB AC400)
 • Delprojektledning av El & Styr för konstruktion av komplett El och kontrollsystem för 5 st Siemens SGT600 (mech drive) gasturbiner till Libyen. (ABB AC400, AC100, 800xA)
 • Driftsättning av Alfa Laval oljeseparatorer, "Balance of Plant", pannor samt överordnat styrsystem för turbinanläggning bestående av 4 Gasturbiner från Alstom, 4 avgaspannor från Aalborg, 2 ångturbiner från Alstom (ABB AS500OS, AC400, CMS/PI)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering , driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 4 st GT10 gasturbiner till Australien, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, AC400, AC100 )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 4 st GT10 gasturbiner ( mech drive) till Polen, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, AC400, AC100 )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för GT10 gasturbin till gaskombikraftverk i England, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, AC400, AC100 )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering av styrsystem för Gasturbiner för framdrift av höghastighetsfärja (65 knop) för bil/persontransport med trafikering Argentina - Uruguay. (ABB OS500AS, MP200, MP90)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering av styrsystem för Gasturbiner för framdrift av höghastighetsfärja (40 knop) Stena HSS900 för bil/persontransport med trafikering Sverige - Danmark. (ABB OS500AS, MP200, MP90)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, av styrsystem för 1 st GT35 gasturbin (elgenerering) till Dubai, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB Advasoft, AC410, AC160)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 4 st GT35 gasturbiner (elgenerering) till SaudiArabien, med bränslebehandling, HSP ställverksstyrning, bränslebehandling, turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, MP200, MP90 )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 3 st GT10 gasturbiner (elgenerering) till SaudiArabien, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, MP200, MP90 )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 1 st GT10 gasturbin (elgenerering) till Singapore, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, MP200, MP90 )
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 1 st GT35 gasturbin (elgenerering) till Bermuda, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB OS500AS, MP200, MP90)
 • Konstruktion, konfigurering, programmering, driftsättning / driftsättningssupport av styrsystem för 1 st GT10 gasturbin (elgenerering) till Holland, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB MV800, MP200, MP90 )
 • Programmering, av styrsystem för kombikraftverk innehållande 1 st GT10 gasturbin (elgenerering) till Sverige, med turbinregulator, skydd och hjälpsystem. (ABB MV800, MP200, MP90 )