Att känna till potential, begränsningar, risker och möjligheter i en produktionsanläggning är grunden för att kunna åstadkomma optimering och framtida utvecklingsmöjligheter.


AutArch förser dig med historik och kunskap om din anläggning genom att presentera och visualisera informationen på ett mycket användbart sätt.


AutArch är ett kompetent system för effektiv insamling, komprimering, beräkning, kvalitetskontroll och analys av data som presenteras i användarvänliga gränssnitt.


Kunderna som uppskattar AutArch återfinns främst där det ställs höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Branscherna är inom energi, olja & gas, papper & massa, gruvindustri, stålverk, och tillverkningsindustri.”

  • (Fungerar med Internet Explorer
    6.0 eller senare)

Vill du läsa mer om AutArch?
Ladda ner vår broschyr här!

AutArch översikt

AutArch teknisk översikt